Pritom su na lipanjsko smanjenje više utjecali domaći nego strani turisti.

Po tim je podacima u Hrvatskoj u lipnju evidentirano 1.517.286 turista koji su ostvarili 7.096.522 noćenja. Prosječan broj noćenja po dolasku u lipnju je iznosio 4,6 noćenja.

Usporede li se ti podaci s podacima DZS-a za prošlogodišnji lipanj, broj turističkih dolazaka u ovogodišnjem je lipnju manji za 2,7 posto, dok je broj noćenja u blagom padu, za 0,9 posto .

Stranih je gostiju u lipnju bilo 1,32 milijuna, što je smanjenje za 1,4 posto u odnosu na prošlogodišnji lipanj, a njihovih 6,47 milijuna noćenja gotovo su na razini prošlogodišnjeg šestog mjeseca.

Veće padove u lipnju bilježe domaći turisti - u broju dolazaka za 10,8 posto, a noćenja za 9,3 posto. Domaćih je turista u lipnju ove godine bilo 192,5 tisuća, a ostvarili su 627 tisuća noćenja.

Prema prvim podacima Državnog zavoda za statistiku, u razdoblju siječanj-lipanj ove godine u Hrvatskoj je bilo 3.600.778 turista, koji su ostvarili 13.326.990 noćenje.

U odnosu na isto razdoblje lani to je porast za 1,6 posto kod dolazaka i 1,9 posto noćenja.

Pritom strani gosti sudjeluju sa 77,5 posto u ukupnom broju dolazaka i sa 83,9 posto u noćenjima.

Stranih je turista u prvih šest mjeseci bilo 2,79 milijuna i ostvarili su gotovo 11,2 milijuna noćenja, što je u broju dolazaka porast za 2,8 posto, a noćenja za 2,1 posto.

Domaćih je pak turista sa 809,7 tisuća dolazaka bilo 2,1 posto manje, a ostvarili su 2,14 milijuna noćenja, što je blago povećanje, za 0,9 posto, u usporedbi s prvom polovicom prošle godine.